فقط... یکم... در حال از هم پاشیدنم

و دوتا از نقطه های امن زندگیم دیگه خیلی امن به نظر نمیان. و امروز اگر خواب ندیده بودم عصر سه تا بودن. البته... اون سومی هنوزم کامل امن نیست. قیافه ها یکم دارن محو میشن شخصیتا واضح نیستن اسما واضح نیستن مکان ها واضح نیستن و هیچ اتفاق مشخصی هم نمیوفته. باید امروز درستش کنم.

+ چقدر احساس خوشبختی میکنم که باید الان بشینم دفاعی بخونم.

+ قول میدم ازین به بعد اینجا رو به نام اون درس آلوده نکنم.


منبع : زندگی؟؟؟اممم...
برچسب ها : نیستن ,واضح ,واضح نیستن